„Młodzież zapobiega pożarom” - pod takim hasłem odbędzie się coroczny Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Akcja ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Chcesz wziąć udział w teście i sprawdzić jaka jest Twoja wiedza na temat pożarnictwa? Na początek należy zgłosić się do eliminacji szkolnych lub do najbliższej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Osoby z najlepszym wynikiem zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu jakim jest finał gminny. Odbędzie się on w sobotę 23 lutego w świetlicy wiejskiej w Nowołoskońcu. Finał powiatowy zaplanowano na 23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole.

Wszelką pomoc w zakresie wiedzy o pożarnictwie można pozyskać w internecie, po wpisaniu w wyszukiwarce hasła: OTWP. Zamieszczone są tam podstawowe hasła oraz przykłady testów obowiązujących w konkursie. Zakres tematyczny obejmuje: tradycje i historie straży pożarnych, umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, organizacje i zadania ochrony przeciwpożarowej, organizacje i zadania OSP, przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacje i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo – gaśniczy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zasady ewakuacji.

Komentarze (0)

Informujemy, że podczas ciszy wyborczej wyłączyliśmy możliwość komentowania na portalu. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Komentarze włączone zostaną w niedzielę, po godz. 22.30